kable i przewody

Jakie są zasady doboru kabli i przewodów?

Dobrze zaprojektowana instalacja elektryczna uwzględnia właściwy dobór przewodów. Muszą one spełniać bardzo konkretne wymagania, aby znalazły swoje zastosowanie w danym miejscu. Które kable wybrać przy zakupie? Przyjrzymy się temu zagadnieniu poniżej.

1) Obciążalność prądowa kabli

Tak zwana obciążalność prądowa długotrwała oznacza po prostu maksymalną długość czasu przesyłania prądu. Przepływ elektryczności generuje ciepło, które kable oddają częściowo do otoczenia. Prąd płynący w żyle IB musi być mniejszy od dopuszczalnego długotrwale prądu IZ. Oblicza się to w następujący sposób dla obwodów jednofazowych: IB = P : Unf × cosφ; a dla trójfazowych: IB = P : √3 × Un × cosφ.

P to szczytowa moc obliczeniowa

Unf, un to napięcie fazowe i międzyprzewodowe

cosφ to współczynnik mocy, który wynosi zazwyczaj 0,95

2) Dopuszczalne napięcie w przypadku zwarcia instalacji

Nagły wzrost napięcia to dość rzadki, ale jednak prawdopodobny przypadek, na który kable też muszą być przygotowane. Ochrona przed zwarciami musi uwzględniać maksymalną temperaturę pracy długotrwałej. Konkretne wartości można odnaleźć w opracowanych w normie PN-HD 60364 tabelkach.

3) Dopuszczalne spadki napięcia

Zmniejszenie napięcia występuje dużo częściej niż zwarcia. Dlatego należy właściwie dobrać kabel do instalacji. A to wymaga przeprowadzenia pewnych obliczeń. Tak więc dopuszczalne spadki napięcia dla obwodów jednofazowych można poznać dzięki wzorowi na znamionowe napięcie instalacji: ∆U% = 200 : Unf × IB x (R × cosφ + X × sinφ); dla obwodów trójfazowych będzie to ∆U% = √3 x 100 : Un × IB × (R × cosφ + X × sinφ). Wartości X oraz R wyciąga się za pomocą wzorów: R = l : γ × s; X = X’ × l.

γ oznacza konduktywność , gdzie dla żył Cu wynosi 56, dla Al – 33;

l – długość linii

s – przekrój przewodu

X’ – reaktancję jednostkowa  dla kabli: 0,08 × 10-3 Ω/m, dla instalacji w rurkach: 0,1 × 10-3 Ω/m

IB – prąd obliczeniowy

cosφ – współczynnik mocy;

R, X – rezystancję i reaktancję obwodu

Unf, Un – napięcie fazowe, międzyprzewodowe

4) Właściwości przeciwpożarowe

W tym przypadku też nie obejdzie się bez obliczeń. Aby ochronić instalację przed pożarem, należy upewnić się, że impedancja pętli zwarcia spełnia tę zależność: Zs × Ia ≤ U0.

Zs oblicza się w następujący sposób: (ΣR)² + (ΣX) ², a następnie wyciągamy z tego pierwiastek. Z kolei Ia = k × In.

Uo to wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego względem ziemi 230 ;

Zs to impedancja pętli zwarciowej

Ia to prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w ściśle połączonym z napięciem Uo czasie

In to wartość znamionowa urządzenia zabezpieczającego

k to wielokrotność prądu znamionowego, która powoduje włączenie się urządzenia zabezpieczającego.

5) Trwałość przewodów

Na koniec należy przyjrzeć się wytrzymałości mechanicznej kabli. Minimalny wymagany przekrój musi wynosić 1,5 mm² Cu. Dotyczy to przede wszystkim przewodów montowanych wewnątrz budynku. Obwody gniazd wtyczkowych potrzebują z kolei 2,5 mm².

Sklep.doko.pl ze spełniającymi wymagania przewodami

Wszystkie znajdujące się w naszym asortymencie produkty spełniają powyższe wymagania. Warto też zauważyć, że specjaliści sklep.doko.pl doradzą wybór najkorzystniejszych rozwiązań. Dzięki temu nasi klienci nie muszą się martwić, że kable nie będą działać poprawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *